close
تبلیغات در اینترنت
شیعه و مهدویت

جستجوگر پیشرفته سایتدر طرز فکر اسلامی دنیا و آخرت به هم دوخته است
در طرز فکر اسلامی دنیا و آخرت به هم دوخته است

 

همه چیز برای انسان مسلمان وسیله است

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره37
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره37

به وعده های الهی اطمینان کامل دارد

 

جوان مسلمان و انقلابی، به وعده های الهی درباره پیروزی قطعی حق بر باطل و نصرت الهی که فرمود: «انَّ الباطل کان زهوقا» و یا فرمود: « وکان حقّاً عَلینا نَصرُ المؤمنین» و حاکمیت بلامنازع صالحان بر روی زمین که فرمود: « و نُریدُ أن نّمنَّ علی الذین استُضعِفوا فی الارضِ و نجعلهم أئمهً و نَجعَلَهُمُ الوارِثین» عمیقاً باور دارد و با اتکاء به همین باورهاست که قیام می کند بدون آنکه هراسی از جریان باطل داشته باشد و یا درباره سرانجام قیام ذره ای به خود تردید راه بدهد.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره36
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره36

با استقامت و صبور است

 

جوان مسلمان و انقلابی، در مسیر انجام وظایف خود مقاوم و صبور است. او می داند که توفیقات بزرگ در گرو صبر و استقاومت است و به مصداق این آیه شریفه که خطاب به پیامبر اکرم (ص) فرمود: «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ و مَن تابَ مَعَک»، او مأمور به استقامت شده است. مأموریتی که آنقدر مهم است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «شیّبَتنی سوره هود» یعنی سوره هود که علما می فرمایند منظور این آیه خاص است، مرا پیر کرد. بنابراین، جوان مسلمان و انقلابی، به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) « برای حق در مشکلات و سختی ها شنا می کند» اما در مواجهه با انواع سختی ها و گرفتاری ها کمر خم نمی کند و از میدان خارج نمی شود.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره35
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره35

اهل خودسازی و تهذیب نفس است

 

✅جوان مسلمان و انقلابی به خودسازی و جهاد با نفس بهاء می دهد. او می داند که باید نفس عماره را در خود رام کند و از سلطه شهوات بر وجودش جلوگیری نماید تا به توفیقات بزرگ دست پیدا کند لذا در این راه زحمت می کشد. به انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام دارد و در این مسیر ضمن محاسبه نفس، دائماً از خود مراقبت می کند، به نماز اول وقت همراه با حضور قلب، اهمیت می دهد و آن را حقیقتاً معراج خود تلقی می کند. از آثار غیرقابل وصفِ تضرع در پیشگاه الهی، آنهم در نیمه های شب آگاه است و خود را از آن محروم نمی کند. از توسل به حضرات معصومین (ع) غافل نیست و آن را به منزله باز شدن درهای رحمت الهی به سوی خود می داند.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره34
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره34

 

 

از جولان و قدرت نمایی دشمن هراسی به دل راه نمی دهد

 

 جوان مسلمان و انقلابی از عِدّه و عُدّه دشمن ترسی به دلش راه پیدا نمی کند. از نظر او به مصداق آیه شریفه ای که خطاب به پیامبر (ص) می فرماید «فَلا یَغرُرکَ تَقَلُّبُهُم فِی البِلاد»، جولان دهی دشمنان در مقابل او، فریبش نمی دهد. جوان مسلمان و انقلابی بنا به فرموده قرآن، جریان باطل را همچون خانه عنکبوت که سُست ترین خانه است، سُست می داند و لذا قدرت نمایی های دشمن، و تهدیدهای او، آرامش الهی را از قلب او نمی گیرد. توجه بفرمایید، اینکه امام راحل (ره) فرمود امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یک بلوف سیاسی نبود، بلکه بازگو کننده عقیده ای راسخ و واقعیتی قطعی آنهم از زبان یک عارف بالله بود. البته روشن است این رویکرد به جریان باطل، منافاتی با محاسبات لازم و کسب آمادگی کافی برای مقابله با دشمن ندارد.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره33
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره33

 

با مخالفان،مادام که دست به ستم نزده اند،مدارا می کند

 

جوان مسلمان و انقلابی،با مخالفان خود اهل مداراست. البته اگر مخالفی بخواهد دست به عداوت بزند و ستمگری کند،دیگر مدارایی در کار نیست لکن مادام که مخالفان دست به خصومت نزنند و بنای بر ستمگری نداشته باشند،با آنها به بهترین نحو ممکن مدارا خواهد کرد.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره32
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره32

 

قدرت را امانتی برای اداره صحیح جامعه و اصلاح امور می داند

 

جوان مسلمان و انقلابی،شیفته و دلباخته قدرت نیست؛لذا اگر به سمت قدرت می آید،انگیزه ای جز ادای تکلیف الهی خود یعنی کمک به اداره صحیح جامعه،اصلاح امور و خدمت حقیقی به مردم ندارد. برهمین مبنا،جوان مسلمان و انقلابی اگر در خود شایستگی به دست گیری قدرت را نبیند،در رها کردن آن و سپردن قدرت به اهلش کوتاهی نخواهد کرد.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره31
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره31

 

نه ظلم می کند،و نه ظلم پذیر است

 

جوان مسلمان و انقلابی،نه ظالم است و نه ظلم پذیر. او از هر رفتاری که بوی ظلم از آن به مشام برسد فرار می کند و در عین حال،نمی نشیند تا دیگران را به راحتی به مردم ظلم کنند لذا در برابر ظلم قیام می کند. از طرف دیگر،جوان مسلمان و انقلابی،حاضر نیست تا در کار حق،ذره ای از حق دیگران حتی دشمنانش تضییع شود.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره30
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره30

 

نسبت به بیت المال مسلمین حساسیت دارد

 

جوان مسلمان و انقلابی،هرگز بهره برداری نامشروع از بیت المال را چه برای خود و دوستانش،و چه برای دیگران،برنمی تابد. از منظر او،بیت المال متعلق به عموم مردم است و تصرف ناحق در آن،در هر حدّ و اندازه ای،هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. از نظر جوان مسلمان و انقلابی،این فقط دزدی و سهم خواهی ناعادلانه از بیت المال نیست که قبیح و غیرقابل تحمل است،بلکه استفاده نادرست از بیت المال و تضییع اموال عمومی،کمتر از آن قبیح و غیرقابل تحمل نیست.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره29
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره29

منافع خود را به منافع مردم ترجیح نمی دهد:

جوان مسلمان و انقلابی،منافع ویژه ای برای خود قائل نیست؛اگر هم حقی در این زمینه برای او متصور باشد،هیچ گاه منافع خود و دوستانش را به منافع عموم مردم ترجیح نمی دهد. به همین دلیل است که جوان مسلمان و انقلابی در کار سیاسی،از حزب بازی و جناح گرایی گریزان است و بین کار تشکیلاتی صحیح در حوزه سیاست و جناح گرایی،تمایز قائل است.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره27
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره27

 

از رفاه زدگی و تجمل گرایی گریزان است

 

جوان مسلمان و انقلابی،همواره خودش را دراین دنیا مسافری می داند که بدون وقفه به پایان این سفر نزدیک می شود. چه زیبا فرمود امیرالمؤمنین(ع)که«دنیا در نظر خردمندان،چونان سایه ای است که هنوز گسترش نیافته،کاهش می یابد.»لذا جوان مسلمان و انقلابی به دنیا و لذائذ دنیوی دلبستگی ندارد. او ازدنیا به اندازه نیاز واقعی خود و خانواده اش می طلبد و نه بیشتر چرا که امام علی(ع) می فرمایند:«تَخَفَّفوا تَلحَقوا»یعنی سبکبار باشید تا برسید. ازطرف دیگر،جوان مسلمان و انقلابی،ازرفاه زدگی که کمترین اثر آن،بی دردی و غفلت از محرومین و پابرهنگان است،گریزان است امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند:«من اگر می خواستم می توانستم از عسل پاک،و از مغزگندم و بافته های ابریشم،برای خود غذا و لباس فراهم آورم،اما هیهات که هوای نفس برمن چیره گردد،و حرص و طمع مرا وادارکند که طعام های لذیذ برگزینم،درحالیکه در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد،ویا هرگز شکمی سیر نخورد،یامن سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده،و جگرهایی سوخته وجود داشته باشد.»

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره26
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره26

 

اهل تکبر و تفاخر نیست

 

جوان مسلمان و انقلابی،به مصداق آیه شریفه«ولا تمشِ فی الأرض مرحا،إنّک لَن تَخرقَ الأرضَ و لَن تَبلُغَ الجِبالَ طولاً»با دیگران متکبرانه برخورد نمی کند. او در مقابل همه مردم خصوصاً اقشار ضعیف جامعه،نه به طور تصنّعی بلکه به نحو حقیقی با تواضع و فروتنی برخورد می کند. دعای جوان مسلمان،دعای امام سجّاد(ع) در صحیفه سجّادیه این است که خطاب به حضرت اله عرض می کند،«خدایا،پایگاهم را در میان مردم بالا مبر مگر آنکه به همان میزان،مرا نزد خودم فرود آوری». همچنین،جوان مسلمان به دنبال فخرفروشی درباره آنچه دارد اعم از پُست و مقام،مال و اموال یا علم و دانایی نیست. او درباره خود دچار توهم و خودبزرگ پنداری نمی شود و هیچگاه سعی نمی کند با نوع رفتارش،خودرا نسبت به دیگران برتر نشان دهد.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره25
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره25

 

 

نقدپذیراست

 

جوان مسلمان و انقلابی،از نقد سازنده فرار نمی کند. او دائماً پذیرای نقد است و نقد را عاملی مهم برای رشد و تعالی می داند. بنابراین با سعه صدر با منتقدین خود رفتار می کند. اگر پس از نقد،متوجه اشتباهات خود و نزدیکانش شود،شجاعانه به آن اذعان می کند و تمام سعی خود را مصروف جبران اشتباهاتش می کند.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره24
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره24

 

رفتارخود را با اخلاق اسلامی زینت می دهد

جوان مسلمان و انقلابی،متخلّق به اخلاق الهی است. در واقع،اخلاق الهی همچون تاجی زیبا برروی سرش می درخشد. او اهل دروغ نیست. اهل عهد شکنی نیست. اهل بخل نیست. اهل غیبت و تهمت نیست. اهل نامهربانی بادیگران نیست. چشم و گوش و زبان او دچار آلودگی نیست و مهم ترین جاذبه ی او،همین اخلاق است.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره23
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره23

 

باعمل خود،دیگران را به حق دعوت می کند

 

جوان مسلمان و انقلابی،باحرف زدن صرف مردم را به خیر و صلاح حقیقی دعوت نمی کند. او می داند که اگر در شخصیت او نفاق راه پیدا کند و بین گفتار و رفتارش تناقض دیده شود،حرف ها به ضد خودش تبدیل می شود. بنابراین،عمل جوان مسلمان و انقلابی اگر از حرف او جلو نیفتد،ازآن عقب نخواهد افتاد. چه زیبا امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند که«ای مردم!سوگند به خدا من شمارا به هیچ طاعتی فرا نمی خوانم،مگر آنکه پیش از آن،خود عمل کرده ام  و از معصیتی شمارا باز نمی دارم،جزآنکه پیش از آن ترک گفته ام.»

رشد حزب اللهی ها در محیط دانشگاه
رشد حزب اللهی ها در محیط دانشگاه

محیط دانشگاه را به گونه ای آماده کنید که حزب اللهی در آن رشد کند

باید در محیط دانشگاهی خودتان، اسلام را به حد اعلی پاس بدارید .محیط را محیطی بکنید که حزب اللهی در آن محیط رشد کند. دشمنان ما در تبلیغات دنیایی، سعی میکنند حزب اللهی را چهره بدی نشان بدهند.
حزب اللهی یعنی آن که در خدمت خداست وهیچ وابستگی تشکیلاتی سیاسی، جز وابستگی به انقلاب و اساس انقلاب ندارد.
باید کوشش بکنید که جناح حزب اللهی کشور ،دانشگاه، مدیریت،یعنی آن که خودش را متعلق به این انقلاب می داند، برای انقلاب و این ملت دل می سوزاند، هیچ وظیفه ای هم برای خودش، جز خدمت به این کشور و این انقلاب قائل نیست ،احساس کند که در این جا خودی است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  20/9/1370

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره8
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره8

 

با دشمن و دوست دشمن،دوستی نمی کند

جوان مسلمان و انقلابی،دوست و دشمن را به خوبی از همدیگر تشخیص می دهد و در این زمینه دچار اشتباه نمی شود. نه دشمن را دوست می پندارد و نه دوست را دشمن. او به مصداق آیه شریفه"أشداء علی الکفار رحماء بینهم" در برابر کفار سرسخت،و در برابر دوستان مهربان است نه بالعکس! جوان مسلمان و انقلابی به هیچ وجه به دشمن روی خوش نشان نمی دهد و دست خود را به دوستی به سمت دشمن دراز نمی کند. او نه تنها باب دوستی را با دشمن باز نمی کند، بلکه به حکم عقل،با دوست دشمن نیز طرح دوستی نمی ریزد.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره7
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره7

 

مرز"جبهه حق"و "جبهه باطل" را گم نمی کند

با هدایت های امام،تفاوت ها و تمایزات حق و باطل برای جوان مسلمان وانقلابی روشن است. از نظراو،مرز میان حق و باطل مخفی نیست؛بنابراین،راه را گم نمی کند و دچار خود زنی نمی شود. او شگردهای دشمن را برای فتنه گری و پوشاندن لباس حق برباطل از امام خود به خوبی فراگرفته است و لذا در فتنه ها هرقدر هم که سنگین وپیچیده باشد، خود را از آسیب و انحراف حفظ میکند.

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره5
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره5

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره5

 

آرمان گراست

جوان مسلمان و انقلابی آرمان های بلند دارد و همواره برای رسیدن به این آرمان ها در تلاش است. از نظر او،آرمان گرایی با واقع گرایی تعارضی ندارد. آرمان نداشتن و یا کنار گذاشتن آرمانها، موجب افتادن در ورطه روزمرّگی و به تبع آن،پوچی و پژمردگی است.

 

 

 

Forthy Muslim and revolutionary young features

Number5

Is Idealist

He(She)has lofty ideas and always he(she)is trying for achieve to this ideals

For him not conflict idealism with realism

Without ideal,he(she)is falling at the routine abyss and consequently is absurdity and dejection

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره4
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره4

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی

 

شماره4

 

با ولایت پیوندی ناگسستنی دارد.

 

جوان مسلمان و انقلابی می داند که باید دوش به دوش امام زمان خود(عج)و در زمان

غیبت امام،دوش به دوش نائب امام خود حرکت کند.آنها کشتی درحال حرکت در

دریای مواج هستند که هرکس برآن کشتی سوار شود از خطر غرق شدن در امان

می ماند و هرکس سوار این کشتی نشود یا آن را ترک کند،غرق می شود.

بنابراین،نه ذره ای از امامش جلو می زند و نه ذره ای از او عقب می ماند چرا

که"المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق" یعنی؛هرکس برآنها

پیشی بگیرد از دین خدا خارج شده،هرکس از آنها عقب بماند هلاک شده و

هرکس همراه آنها باشد،به آنان ملحق شده است. با این وصف،جوان مسلمان و

انقلابی،گوش به فرمان ولی فقیه و نائب امام زمان است. خواسته های خود را به

خواسته های او مقدم نمی کند،در برابر رأی او رأی صادر نمی کند،وهمراهی-

حقیقی با ولی فقیه در دوران غیبت را تضمینی برای حضور در کنار امام زمان(عج)

در عصرظهور می داند.

 

"Forthy Muslim and revolutionary young features"

 

Number4

 

He(She)has unbreakable grafting with their religious supervisor

He(She)knows that must be synchronous with their Imam(means Imam Mahdi)and at the period of his absence,be synchronous with Imam's deputy

Imams are moving ship at the ranging sea that if someone ride on it,be saved from risk of drowning and if someone leave it,be sinks

So he(she)doesn't outpaces alittle from their Imam or doesn't lag alittle from them

Because everyone surpass of them,going out from the religion and someone lagging from them,be perish and everyone be with htem,joined to them

With this description,he(she)is function their Imam.He(She)prefer their Imam's wishes on his(her)wishes.He(She)doesn't give vote against them vote

He(She)knows the true companion with religious supervisor at the period of absence is the guarantee for presence next to him at the era of advent

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره3 +ترجمه انگلیسی
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره3 +ترجمه انگلیسی

چهل ویژگی جوان مسلمان وانقلابی شماره3

نؤمن ببعض ونکفرببعض نیست.

جوان مسلمان وانقلابی،دین رایک مجموعه جامع ومنسجم می داندکه لازمه تسلیم شدن دربرابرآن،پذیرش وعمل به همه آن است نه بخشی ازآن.اینگونه نیست که مانندمنافقان،به هربخشی ازدین که به نفعشان بودایمان آورند وبه بقیه دین،کافر شوند.جالب است که منافقان برای این کارتوجیه نیز می آورند.آنان بااین بهانه که بخشی ازدین تاریخی است ومتعلق به زمان خودش بوده است،ویااین قسمت از تعالیم اسلامی که به دستمان رسیده،سند ومدرک صحیحی ندارد وتفسیرعلما ازاین بخش ازدین درست نیست وامثال این بهانه ها،نهایتاً ازاسلام یک دین ناقص،منزوی وناکارآمد می سازند تابلکه ازاین طریق بتوانند دنیای بی ارزش خود که برروی باطل وظلم بناشده است راحفظ کنند.

 

 

"Forthy Muslim and revolutionary young features"

NUMBER 3

Not believe part of religion and disbelieve to the rest of religion

He(She) knows religion as a complete set that requisite of surrende unto it is acceptance and deed to all of it,not part of it

Not like the hypocrites believe that part of religion that is benefit to them and disbelieve to the rest of religion

It is interesting that they are also bring justification for this act

Hypocrites with this excuse that the part of religion is historical and owned of its time or this part of Islamic teachings that have arrived to our hand, not have the correct document and scholars interpret of this section of religion not true and like this excuses,finally,makes from Islam a flawed, secluded and inefficient religion

 So maybe with this way they can maintain their world worthless that is based on null and oppression

چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی

"Forthy young Muslim and revolutionary features"             

The young Muslim and revolutionary has liberal attitude     

Young Muslim intellectual has independence.This Muslim is not intellctual slave up person or group.He(She) always thinks about and analyze.He(She) does not tend to any school and thoughts with out researching and relying on the rational arguments. We should notice that Islam comes to stop obtacles to free thought out from the humans ways and helps him(her) for pulling out the treasures of intellectual from the depths of his(her) being.On the other hands the young muslim and revolutionary always looks for wisdom and he(she) does not have intellectual rigor in the way.Therefore if its necessory the Muslim can recieve wisdom from the unbelievers and polytheist and he(she) also recieved from Muslim brothers.Imam Ali says: Godness who hear the word of wisdom he(she) learns good over take and when heguided  accept

  

 

 

                 "چهل ویژگی جوان مسلمان وانقلابی"

    جوان مسلمان وانقلابی"آزاداندیش"است.

جوان مسلمان استقلال فکری دارد.برده فکری کسی یاگروهی نیست.همواره اهل تعقل وتعمق است وبدون تحقیق واتکا به براهین عقلی به هیچ مکتب واندیشه ای گرایش پیدا نمی کند.باید توجه داشت که اسلام آمده است تاموانع آزاداندیشی را ازسرراه انسان بردارد به او کمک کند تا دفینه های عقلی را ازعمق وجودش بیرون بکشد.ازطرف دیگر جوان مسلمان وانقلابی همواره به دنبال حکمت است ودراین راه جمودفکری ندارد.لذا اگرلازم باشدحکمت را ازکافر ومشرک هم دریافت می کند چه رسد به برادر مسلمان خود.امیرالمومنین(ع)می فرمایند:"خداوندرحمت کند کسی راکه چون سخنان حکیمانه بشنود خوب فراگیرد وچون هدایت شود بپذیرد.

 

فرهنگ سازی برای ماه رمضان

رهبری،فرهنگ سازی،رمضان

 

 

کسانی که دوست دارند خداوند در شب‌ قدر آنها را به طور ویژه‌ای تحویل بگیرد، کمی از وقت عبادات فردی خود را اختصاص دهند به فرهنگ سازی برای ماه رمضان
و این کار را با کمترین اقدامات مانند افطاری دادن، و رعایت آدابِ اجتماعی رمضان می‌توانند انجام دهند. این کار در واقع احترام گذاشتن به توصیه‌ها و کلامِ پیامبر اکرم(ص) است.بزرگترین وظیفه‌ی منتظران حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفداء

 

 

پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR به مناسبت فرارسيدن نيمه‌ي شعبان، سالروز ولادت حضرت ولي‌عصر (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف)، گزيده‌اي از بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را درباره‌ي «انتظار فرج» و «وظيفه‌ي منتظران» منتشر مي‌کند.

کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
گوگل پلاس
توییتر
ارتباط با ما
آمارگیر فارسی
ما را حمایت کنید
 
web site traffic statistics